Energetische Therapie

eigenkracht1Energetische Therapie

Een energetisch therapeut verbindt  intuïtie, gevoelens en lichamelijk bewustzijn. Middels gesprekken en door het toepassen van specifieke technieken leidt een energetisch therapeut een persoon naar een dieper bewustzijn en het bewuster ervaren van zijn of haar gevoelens.

Van hieruit kunnen b.v. oude pijnpunten uit het verleden opnieuw worden bezien en vervolgens worden losgelaten. Lichamelijke klachten kunnen in relatie gebracht worden met het begin van het ontstaan van de klacht en in een andere context worden geplaatst. Ook dan kan worden losgelaten. Er ontstaat ruimte voor persoonlijke groei.

Een energetisch therapeut gaat ervanuit dat alles en iedereen zich beweegt binnen een energetisch veld waarin onderlinge verbinding bestaat.

Welke klachten en problemen?

Ieder mens maakt dingen mee, klein of groot, die hen dwingen om zich opnieuw te oriënteren en stil te staan bij de manier waarop zij op dat moment hun leven vorm geven. Vaak blijkt dat oude patronen hen blokkeren en doen afwijken van wie zij eigenlijk ten diepste zijn. Bijvoorbeeld:

  • oude, aangeleerde meningen of opvattingen  welke onbewuste vaste overtuigingen zijn geworden;
  • een vijandige of verwaarlozende omgeving waaraan iemand gedurende langere tijd wordt blootgesteld zorgen voor afweer- en beschermingsmechanismen die ook wanneer die niet langer nodig zijn werkzaam blijven en mensen blokkeren in hun groei;
  • ingewikkelde samenlevingsvormen die mensen hebben gedwongen om beperkende posities in te nemen die nu ook nog worden ingenomen.

Allemaal menselijke reacties op langdurige, bedreigende situaties die onbewust patronen zijn geworden en maken dat hun natuurlijke manier van reageren niet wordt opgevolgd maar kunstmatige, aangeleerde reacties die uiteindelijk zich richten tegen zichzelf.

Tijdens hun zoektocht naar hun meest oorspronkelijke zelf help ik mensen door dit zoeken te begeleiden met een fijn afgestemd invoelend vermogen wat een helder licht kan werpen op situaties (oude en nieuwe).

Situaties komen zo in een ander daglicht te staan waarna besloten kan worden wat men ermee kan doen.

De klachten kunnen bijvoorbeeld zijn:

  • naweeën van schokkende ervaringen in het verleden;
  • gespannenheid, acceptatieproblemen en zingevingsproblemen;
  • het in verwarring zijn over welke keuzes men moet maken;
  • onbestemde rusteloosheid  en het voelen van heftige emoties;
  • onbegrepen lichamelijke klachten;
  • slecht slapen;
  • chronische moeheid.

Vaak zijn mensen al in behandeling geweest, bijvoorbeeld bij een psychotherapeut, fysiotherapeut of medisch specialist en weten zij wel wat er speelt maar lijkt het alsof ze het niet kunnen voélen waardoor zij het probleem niet kunnen loslaten.

Een bijzondere groep vormen de tweede generatie immigranten en daarbij de tweede generatie oorlogsgetroffenen, kinderen van mensen die in oorlogen zijn getroffen en/of zijn getraumatiseerd. Als ervaringsdeskundige houd ik mij in het bijzonder bezig met deze groep mensen.

']); _gaq.push(['_setDomainName', 'none']); _gaq.push(['_setAllowLinker', true]); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();